O ruskom jeziku

Ruski jezik (ISO 639-3: rus) je slavenski jezik s najvećim brojem govornika. Ruskim kao materinjim jezikom govori oko 180 milijuna ljudi, od kojih oko 130 milijuna živi u Ruskoj Federaciji. Službeni je jezik u Rusiji, Bjelorusiji (uz bjeloruski), Kazahstanu (uz kazaški), Kirgistanu (uz kirgiski). U ovim i ostalim zemljama bivšega Sovjetskoga Saveza ruski je materinji jezik dijela stanovništva i u većoj ili manjoj mjeri jezik javnog života. Široko se rabi i u kulturi, znanosti i tehnici. Uzimajući u obzir i broj govornika ruskog kao drugog jezika, njime se služi oko 300 milijuna ljudi.

Povijest ruskog jezika

Ruski jezik pripada istočnoslavenskoj skupini jezika te je nastao u procesu opismenjivanja tih naroda tijekom ćirilometodskog vremena, od kraja 9.st.pa nadalje. Zapisuje se ćirilicom, izvedenom u 10. Stoljeću iz grčkog pisma uz dodatak nekih slova glagoljice.
S vremenom su nastali i ruski dijalekti-sjeverni, južni i srednji koji se međusobno razlikuju po izgovoru nekih vokala. U 16. i 17. st. na temelju moskovskoga govora (koji pripada srednjoruskim dijalektima) razvija se općeruski književni jezik, koji se onda, zbog novijega društvenog razvoja, znatnije širi u 18. st., a u 19. st. poprima stanje kakvo je osnovica i za današnji ruski književni jezik.

Ruski jezik – abeceda i izgovor

Ruska abeceda (azbuka) piše se ćirličnim pismom a sastoji od 31 slova i dva znaka koja se ne izgovaraju nego su samo pravopisni znakovi. S obzirom da se u ruskom jeziku koristi morfološko načelo neki se glasovi ili glasovni skupovi u određenim položajima izgovaraju drukčije no što su napisani. Rusko čitanje slova dosta vjerno odražava izgovor i vrlo je slično hrvatskom. Općenito se ruske riječi mogu razumijeti ako ih slovkate.

А a /a/, Б б /be/, В в /ve/, Г г /ge/, Д д /de/, Е e /je/, Ё ё /jo/, Ж ж /ž/, З з /z/, И и /i/, Й й /j/, К k /ka/, Л л /el/, М m /em/, Н н /en/, О o /o/, П п /pe/, Р p /re/, С c /se/, Т т /te/, У y /u/, Ф ф /ef/, Х x /ha/, Ц ц /ce/, Ч ч /če/, Щ ш /ša/, Щ щ /šč/, Э, э /e/, Ю ю /yu/, Я я /ja/, ъ – tvrdi znak, ы – tvrdi vokal i, ь – meki znak

Izgovor možete poslušati ovdje:

* podatci djelomično preuzeti sa wikipedije, www.wikipedia.org