O japanskom jeziku

Japanski jezik (ISO 639-3: jpn; 日本語) službeni je jezik u Japanu, a osim toga se govori i u dijelovima Kine i Koreje, koji su dugo bili pod japanskom vlašću, te područjima gdje živi puno japanskih emigranata (SAD, Brazil). Danas se japanskim jezikom služi više od 120 milijuna Japanaca i oko milijun japanskih iseljenika u Americi. Na japanskom otočju govore se tri skupine dijalekata, koji se obično dijele na istočne, zapadne i dijalekte otoka Kyushu. Neki dijalekti nisu međusobno razumljivi, no svi govornici japanskoga, osim mjesnim narječjem, vladaju i govornim standardnim jezikom (kyotsu-go), koji se osobito raširio nakon uvođenja obveznog osnovnog školovanja 1873.

Povijest japanskog jezika

Kao i japanski arhipelag, tako i japanski jezik stoji pomalo usamljen i morima odvojen od ostalih civilizacija. Japanski jezik ne sliči nijednom drugom postojećem jeziku. Postoje mnoge teorije o srodnosti s drugim azijskim jezicima (neznalice ga zamjenjuju s kineskim jezikom) ili grupom altajskih jezika u koju su uključeni mongolski, turski i korejski. Nijedna od tih teorija nije znanstveno dokazana, stoga japanski jezik zajedno s Ryukyu jezicima, koji se govore na području Okinawe, spada u japansku jezičnu porodicu. Verzija jezika koji se danas koristi nastajala je postupno tijekom prijašnjih nekoliko stoljeća, a u pisanom se obliku počela ozbiljnije koristiti u drugoj polovici 19. stoljeća. Ako je vjerovati određenoj skupini znanstvenika, japanski jezik je nastao mješavinom jezika starosjedilačkih naroda, Ainu, koji su na japanskom otoku boravili prije nego što su iz Kine i Koreje došli Jamati i sa sobom donijeli kulturno naslijeđe, a i svoj jezik. Pretpostavlja se da su Jamati bili napredniji i da su posjedovali kvalitetnija oruđa i znanja o ratovanju te su stoga potisnuli starosjedioce i osnovali prvu japansku državu.

Japanski jezik – izgovor i abeceda

Japanska abeceda baš i nije abeceda kakvu mi poznajemo, već je to slikovno pismo, tj. sustav hijeroglifa (znakova). Ovaj sustav dijelimo na Hiraganu, kojom se uobičajeno piše u japanskom jeziku, a jedan znak označava određeni slog, i Katakanu, znakove koji Japanci koriste za pisanje stranih riječi.
Hiragana se sastoji od 71-nog znaka, od kojih su 5 samoglasnici, a piše se na sljedeći način:

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や yaゆ yuよ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Isto tako najčešćim kombinacijama dobivamo sljedeće:
きゃ kyaきゅ kyuきょ kyo
ぎゃ gyaぎゅ gyuぎょ gyo
しゃ shaしゅ shuしょ sho
じゃ jaじゅ juじょ jo
ちゃ chaちゅ chuちょ cho
にゃ nyaにゅ nyuにょ nyo
ひゃ hyaひゅ hyuひょ hyo
びゃ byaびゅ byuびょ byo
ぴゃ pyaぴゅ pyuぴょ pyo
みゃ myaみゅ myuみょ myo
りゃ ryaりゅ ryuりょ ryo

Katakatana se sastoji od sljedećih znakova:

ア aイ iウ uエ eオ o
カ kaキ kiク kuケ keコ ko
ガ gaギ giグ guゲ geゴ go
サ saシ shiス suセ seソ so
ザ zaジ jiズ zuゼ zeゾ zo
タ taチ chiツ tsuテ teト to
ダ daヂ jiヅ zuデ deド do
ナ naニ niヌ nuネ neノ no
ハ haヒ hiフ fuヘ heホ ho
バ baビ biブ buベ beボ bo
パ paピ piプ puペ peポ po
マ maミ miム muメ meモ mo
ヤ yaユ yuヨ yo
ラ raリ riル ruレ reロ ro
ワ waヲ woン n/m

Isto tako najčešćim kombinacijama dobivamo sljedeće:
キャ kyaキュ kyuキョ kyo
ギャ gyaギュ gyuギョ gyo
シャ shaシュ shuショ sho
ジャ jaジュ juジョ jo
チャ chaチュ chuチョ cho
ニャ nyaニュ nyuニョ nyo
ヒャ hyaヒュ hyuヒョ hyo
ビャ byaビュ byuビョ byo
ピャ pyaピュ pyuピョ pyo
ミャ myaミュ myuミョ myo
リャ ryaリュ ryuリョ ryo

Izgovor možete poslušati ovdje:

podatci djelomično preuzeti sa wikipedije, www.wikipedia.org