Tečaj finskog jezika

Tečajevi finskog jezika provode se u malim grupama u školi stranih jezika ili on-line uživo putem interneta, a prema europskom kvalifikacijskom okviru i preporukama opisanima u dokumentu Vijeća Europe. Europski kvalifikacijski okvir (Common European Framework of Reference) opisuje znanje stranog jezika na šest cjelina (stupnjeva) od osnovnog za početnike do naprednog do nivoa izvornog govornika a podijeljeni su na A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Finski jezik – osnovni A1 stupanj

Korisnik prepoznaje i koristi poznate svakodnevne izraze iz finskog jezika i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Sposoban je predstaviti se na finskom jeziku i postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor na finskom jeziku pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

Finski jezik– osnovni A2 stupanj

Korisnik shvaća osnovni sustav glagolskih vremena finskog jezika te može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može komunicirati na finskom jeziku u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može na finskom jeziku jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

Finski jezik – srednji B1 stupanj

Korisnik može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno točno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s ijedne strane. Može proizvesti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

Finski jezik – srednji B2 stupanj

Korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja pisane finskim jezikom. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti finski jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može napisati jasan, dobro strukturiran i detaljni tekst na finskom jeziku pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima.

Finski jezik – napredni C1 stupanj

Korisnik može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita na finskom jeziku. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se na finskom jeziku izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Finski jezik – napredni C2 stupanj

Korisnik finski jezik koristi tečno, prikladno i precizno – na razini izvornog govornika finskog jezika. Vrsni korisnik doslovce bez napora razumije sve što je pročitao ili čuo na finskom jeziku. Može se izražavati spontano, vrlo tečno i točno te je prilikom složenijih tema također u mogućnosti shvatiti i izraziti suptilne nijanse i značenja finskog jezika.