Tečaj engleskog jezika

Tečajevi engleskog jezika provode se u malim grupama u školi stranih jezika ili on-line uživo putem interneta, a prema europskom kvalifikacijskom okviru i preporukama opisanima u dokumentu Vijeća Europe. Europski kvalifikacijski okvir (Common European Framework of Reference) opisuje znanje stranog jezika na šest cjelina (stupnjeva) od osnovnog za početnike do naprednog do nivoa izvornog govornika a podijeljeni su na A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Engleski jezik – osnovni A1 stupanj

Korisnik prepoznaje i koristi poznate svakodnevne izraze iz engleskog jezika i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Sposoban je predstaviti se na engleskom jeziku i postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor na engleskom jeziku pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

Engleski jezikosnovni A2 stupanj

Korisnik shvaća osnovni sustav glagolskih vremena engleskog jezika te može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može komunicirati na engleskom jeziku u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može na engleskom jeziku jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

Engleski jeziksrednji B1 stupanj

Korisnik može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno točno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s ijedne strane. Može proizvesti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

Engleski jeziksrednji B2 stupanj

Korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja pisane engleskim jezikom. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti engleski jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može napisati jasan, dobro strukturiran i detaljni tekst na engleskom jeziku pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima.

Engleski jeziknapredni C1 stupanj

Korisnik može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita na engleskom jeziku. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se na engleskom jeziku izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Engleski jeziknapredni C2 stupanj

Korisnik engleski jezik koristi tečno, prikladno i precizno – na razini izvornog govornika engleskog jezika. Vrsni korisnik doslovce bez napora razumije sve što je pročitao ili čuo na engleskom jeziku. Može se izražavati spontano, vrlo tečno i točno te je prilikom složenijih tema također u mogućnosti shvatiti i izraziti suptilne nijanse i značenja engleskog jezika.