O mađarskom jeziku

Mađarski jezik (ISO 639-3: hun) je jezik koji pripada ugrofinskoj jezičnoj skupini, uralskoj porodici. Službeni je jezik u Mađarskoj, gdje ga govori oko 10 milijuna stanovnika, ali se kao manjinski jezik govori najviše u Rumunjskoj zatim u Slovačkoj, Ukrajini, Srbiji i Hrvatskoj.

Povijest mađarskog jezika

Mađarski jezik vuče porijeklo iz daleke Azije kada se prije otprilike 3000 godina u blizini planine Urala odvojio od drugih ugrofinskih jezika. Njegova jezična posebnost posljedica je između ostalog utjecaja turkijskih naroda i njihovih narječja,a nažalost još nije pronađen dokument iz prapovijesti mađarskog.
Iako se danas najviše govori samo u Mađarskoj, tijekom 19.st. mađarski je bio jedan od službenih jezika Austro-Ugarske čijim je dijelom bila i Hrvatska.

Mađarski jezik – abeceda i izgovor

Mađarski abeceda koristi latinične znakove, a ukupno ima 44 slova i to su:

A a /ao:/, Á á /a:/, B b /be:/, C c /ce:/, CS cs /che:/, D d /d:/, Dz dz /dze:/ , Dze dze /dje:/, E e /e:/, É é /ei:/, F f /ef/, G g /ge:/, Gy gy /djei:/, H h /ha:/, I i /i:/, Í í /ii:/, J j /je:/, K k /ka:/, L l /el:/, Ly ly /elj:/, M m /em:/, N n /en:/, Ny ny /enj:/, O o /o:/, Ó ó /oo:/, Ö ö /ou:/, Ő ő /ouu:/, P p /pe:/, Q q /ku:/, R r /er:/, S s /esz:/, Sz sz /es:/, T t /te:/, Ty ty /tje:/, U u /u:/, Ú ú /uu:/, Ü ü /uju:/, Ű ű /ujju:/, V v /ve:/, W w /duplo v:/, X x /iks:/, Y y /ipsilon:/, Z z /ze:/, Zs zs /zhe:/

podatci djelomično preuzeti sa wikipedije, www.wikipedia.org