O engleskom jeziku

Engleski jezik (ISO 639-3: eng), je jedan od dva jezika engleske podskupine zapadnogermanskih jezika koji je materinji jezik preko 420 miljuna ljudi od čega većina živi na području Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Irske, Zimbabvea, Singapura, Liberije, Izraela, itd. U svakoj od nabrojanih država govori se zasebna nacionalna standardna varijanta engleskog jezika i svaka ima određene jezične posebnosti koje su zabilježene i u kodificirajućim knjigama pojedine države (rječniku, gramatici i pravopisu). Uz to još preko 600 milijuna ljudi govori engleski kao strani jezik. Engleski je također glavni poslovni jezik, jezik velikih korporacija i svih velikih, srednjih i malih internacionalnih tvrtki.

Povijest engleskog jezika

Engleski jezik je zapadnonjemački jezik koji potječe od anglofrizijskog dijalekta koji su Britaniji donijeli sredinom 5. do 7. stoljeća novi anglosaksonski migranti iz sadašnje sjeverozapadne Njemačke, južne Danske i Nizozemske. Anglosaksoni su se naselili na britanskim otocima od sredine 5. stoljeća i postali su dominantni u većem dijelu južne Velike Britanije. Njihov jezik, koji se danas naziva stari engleski, a nastao je kao grupa anglofrizijskih dijalekata koje su, barem doseljenici, govorili u Engleskoj i južnoj i istočnoj Škotskoj u ranom srednjem vijeku. Značajan naknadni utjecaj na oblikovanje staroengleskog jezika imao je kontakt sa sjevernonjemačkim jezicima koje su govorili skandinavski vikinzi koji su osvajali i kolonizirali dijelove Britanije tijekom 8. i 9. stoljeća, što je dovelo do mnogo leksičkog posuđivanja i gramatičkog pojednostavljenja. Anglijski dijalekti imali su veći utjecaj na srednji engleski jezik.

Engleski jezik – abeceda i izgovor

Engleska abeceda ima 26 slova i to su:

A, a /ei/, B, b /bi:/, C, c /si:/, D, d /di:/, E, e /i:/, F, f /ef/, G, g /dʒi:/, H, h /eidž:/, I, i /ai/, J, j /dʒei/, K, k /kei/, L, l /el/, M, m /em/, N, n /en/, O, o /ou/, P, p /pi:/, Q, q /kju:/, R, r /a:/, S, s /es/, T, t /ti:/, U, u /ju:/, V, v /vi:/, W, w /’dablju:/, X, x /eks/, Y, y /wai/, Z, z /zed/

Izgovor možete poslušati ovdje:

* podatci djelomično preuzeti sa wikipedije, www.wikipedia.org