O litavskom jeziku

Litavski jezik (litvanski; ISO 639-3: lit) zajedno s latvijskim i izumrlim staropruskim spada u baltički ogranak indoeuropske jezične skupine. Njime govori oko 3,5 milijuna Litavaca u Litvi i do pola milijuna u SAD-u (Chicago) i drugim iseljeničkim državama.

Povijest litavskog jezika

Litavski je jedan od dva živuća baltička jezika, zajedno s latvijskim. Danas je litavski jedan od najarhaičnijih živućih indoeuropskih jezika. Misli se da je od modernih jezika litavski najbliži praindoeuropskom jeziku.

Zanimljivost je da litavski jezik sadrži riječi stare oko 5000 godina, poput npr. vyras (čovjek), šuo (pas), avis (ovca), dūmas (dim), pirštas (prst) i još neke druge. Kada stručnjaci za indoeuropeistiku pokušavaju rekonstruirati praindoeuropski jezik, smatraju da je sadašnji litavski jednako koristan kao latinski, grčki i sanskrt. Jezična sličnost ne potječe od srodstvene blizine (litavski je baltoslavenski, sanskrt je indoarijski), već zbog toga što su oba jezika sačuvala mnoge praindoeuropske elemente. Sanskrt se kao religijski jezik nije mijenjao od svog nastanka, a i litavski se relativno malo mijenjao u povijesnom i kulturnom kontekstu. Pojedine

Litavski jezik – izgovor i abeceda

Litavska abeceda sadrži 32 slova od kojih 6 dugih i 4 kratka samoglasnika:

A a /a:/, Ą ą /aa:/, B b /b:/, C c /ts:/, Č č /ch:/, D d /d:/, E e /e:/, Ę ę /aa:/, Ė ė /ai:/, F f /f:/, G g /g:/, H h /h:/, I i /i:/, Į į /ee:/, Y y /i:/, J j /y:/, K k /k:/, L l /l:/, M m /m:/, N n /n:/, O o /o:/, P p /p:/, R r /r:/, S s /s:/, Š š /sh:/, T t /t:/, U u /u:/, Ų ų /oo:/, Ū ū /oo:/, V v /v:/, Z z /z:/, Ž ž /s:/

Izgovor možete poslušati ovdje:

podatci djelomično preuzeti sa wikipedije, www.wikipedia.org